Sporarbejde Holstebro-Herning 2010

På strækningen mellem Holstebro og Herning var de fleste skinner og sveller fra sidst i 60´erne. Sommeren 2010 er de alle blevet udskiftet af et stort sporombygningstog fra Tyskland.

Sporarbejdet gør at togene visse steder kan komme op at køre 160 km/t. Den høje hastighed bliver dog først aktuel, når Banedanmark får udskiftet signalanlæg på samme strækning. Dette er der ikke afsat penge til i denne omgang, men er planlagt til udførelse engang i 2020.

Sammen med udskiftning af skinner og sveller er der desuden fjernet nogle sidespor, etableret dræn og udbygget dæmninger - ligesom alle overkørsler har fået et grundigt check. Eksempelvis er underbunden i spor og belægning udskiftet på 21 af de i alt 22 overkørsler på strækningen.

Sådan udføres selve arbejdet med hovedsporene:

Fase 1 - Udskiftning af sveller og skinner
Det imponerende sporombygningstod kan være op til en kilometer lang og kan i samme arbejdsgang fjerne gamle sveller og erstatte dem med nye.
Mens de gamle skinner er uden sveller krænges de nye skinner på.


Foto: bane.dk


Før- og efter.
Foto: toglyde.dkFase 2 - Rensning/udskiftning af ballast

På en del af strækningen har det været nødvendigt at udskifte bunden under sporet - den såkaldte sporkasse, som består af grus og skærver.
På resten af strækningen kan størstedelen af sporkassen dog genbruges og suppleres med nye skærver.
Skærve-rense toget løfter sveller og skinner op, så maskinen kan grave alle skærver væk. De bliver så sendt afsted på transportbånd gennem de mange vogne, inden de vender rengjorte tilbage. Nedbrudte skærver og småpartikler i sporet sies fra og der supplers med nye skærver.


Foto: toglyde.dk


Fase 3 - Justering af spor

De nye spor bliver rettet op, hævet og flyttet af en kraftfuld maskine.