Hvordan går det med IC4?Januar 1998
Gode Tog til Alle
DSB fremlægger planen "Gode Tog til Alle" - og gør det klart, at nyt materiel er afgørende for at planen kan gennemføres. Meget regionaltogsmateriel er gammelt og der mangler siddepladser på de lange strækninger mellem landsdelene.

September 1999
Udbudsmateriale
Køb af nye togsæt sættes i udbud. DSB mener ikke at nogen af de mange eksisterende togtyper i Europa er gode nok til de danske forhold - og DSBs ønsker og krav til bl.a. antal siddepladser, lavgulv, komfort og sammenkobling.

December 2000
Kontrakt med Ansaldobreda
Efter bud fra bl.a. Siemens, Alstom og Bombardier faldt valget på italienske Ansaldobreda. DSB bestiller 83 dieseltogsæt til levering 2003-2005. DSBs forventning er at der fra 2004 er leveret så mange af de nye togsæt at InterCity Lyn køreplanen kan forbedres væsentligt på mange strækninger.

November 2002
IC2
DSB udvider aftalen med Ansaldobreda og bestiller yderligere 23 tog - af typen IC2 tiltænkt sekundære strækninger, men med mulighed for at køre sammenkoblet med IC4 på sigt.

August 2003
Det første IC4-togsæt i Danmark
Det første IC4-tog blev sejlet til Århus, hvor toget skulle testes og efterfølgende typegodkendes. Ansaldobredas personale skulle fortage test og prøvekørsler.

Sommer 2004
Prøvekørsel med IC4
Først et år efter toget var ankommet til Danmark blev de første testkørsler udført. Togets systemer var dog så ustabile at de måtte afbrydes. Flere togsæt blev leveret, men fejl på fejl afbrød og udsatte testkørslerne.

Juni 2007
Første prøvekørsel med passagerer
I starten af 2007 fik IC4 tilladelse til at køre i prøvedrift i normal trafik - og 25. juni 2007 kørte IC4 (MG 04) for første gang med passagerer mellem Århus og Lindholm.
Toglyde.dk var med på en tur fra Århus til Randers i starten af juli. På turen var der teknikkere med - heriblandt en ingeniør, der ved hver station tog nærbilleder af perronkanten og det lille dørtrin.
Selvom IC4-togene måtte køre med passagerer manglede der stadig en masse godkendelser, f.eks. måtte de ikke køre sammenkoblet med andet IC4-togsæt.

Marts 2008
Prøvekørsel med IC4 indstilles
Flere passagerer klager over ubehagelig lugt fra togets udstødning og togene tages derfor ud af prøvedrift - og tilbage til værkstedet for ombygning.

August 2008
IC4 i landsdelstrafik
IC4-togsæt indsættes i overvåget prøvedrift fra København til Aalborg. Togsættet var blevet godkendt til at køre gennem Storebæltstunnelen, men stadig ikke sammenkoblet.

Maj 2009
Toget typegodkendes
Lige knap 6 år efter det første togsæt var ankommet til Danmark lykkedes den endelig Ansaldobreda at få IC4-toget endelig typegodkendt også til sammenkobling.
IC4-toget benyttes nu i flere ordinære InterCity og InterCity Lyn afgange - og fra starten af 2010 også som såkaldt "InterCity Lyn NonStop."

April 2010
Den første sammenkobling
Selvom IC4-toget var blevet typegodkendt til sammenkobling var det først knap et år efter at man begyndte prøvekørsler med sammenkoblede togsæt på lukket bane.
Den 29. juni 2010 kørte IC4 (DSB MG21 + DSB MG22) for første gang sammenkoblet på fri bane uden passagerer; det skete på strækningen Århus-Hobro.
I januar 2011 indsatte med tre daglige tog der skulle køre sammenkoblede med passagerer, men efter få måneder blev de taget ud af drift igen pga. for mange problemer med driftstabilitet.

November 2011
Bremseproblemer - alle IC4-tog tages ud af drift
Da to IC4-togsæt med bare få dages mellemrum har problemer med at bremse - og det ene kun lige når at få standset før påkørsel med et godstog, bliver samtlige IC4-togsæt taget ud af drift.

Juli 2012
IC4 i drift igen - igen
Havarikommissionens foreløbige konklusion er at forkert data til ATC-systemet, sammen med en udkoblet magnetskinnebremse og særlig glatte skinner, var årsag til den ekstraordinære lange bremselængde.
Tekniske undersøgelser fandt ingen fejl på togets bremser - og IC4 blev igen sat i gradvis drift.

Juli 2013
Nu kører det for IC4 ... eller?
DSB har modtaget 73 togsæt - ud af de 83 planlagte togsæt, men ud af de mange er det kun omkring 20 der er i normal drift. Resten er ikke klar til drift med passagerer og er enten under reparation, opgradering eller eftersyn...

August 2013
Alle tog leveret
Det sidste og 83. IC4-tog ankom til Danmark onsdag den 28. august 2013.
På dette tidspunkt er det kun 23 IC4-togsæt der er i drift - resten venter på at blive "opgraderet", så de virker.

April 2014
Transportminister tror ikke længere på IC4
Der er indgået aftale om at lade DSB købe 67 dobbeltdækkervogne, hvis lejeaftale ellers udløb i 2016. Efter planen var det meningen, at dobbeltdækkervognene skulle udfases - og være helt overflødige på dette tidspunkt, da alle IC4-togene skulle have været i normal drift. Transportminister Magnus Heunicke fortæller, at han ikke tror IC4 kommer ud at køre efter planen.
Tak til Kaj Aage Holdt for supplerende info - besøg hans webside og se flotte billeder af IC4: train-spotter.dk

April 2014 - toglyde.dk